ZAPISY TUR DE BIELSK IV

Czołem,

Z przyjemnością informujemy, że ruszyły zapisy do  IV edycji Tur de Bielsk.

————> www.protimer.pl/bio/134/iv-tour-de-bielsk

Przed zapisaniem prosimy zapoznać się z REGULAMINEM

Regulamin imprezy sportowo-rekreacyjnej „IV Tur de Bielsk 2015”

1. Cel imprezy.

„IV Tur de Bielsk 2015” jest niekomercyjną imprezą sportowo-rekreacyjną popularyzującą kolarstwo i turystykę rowerową wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego, województwa podlaskiego i całej Polski, promującą tereny rekreacyjne w okolicach Bielska Podlaskiego oraz propagującą zdrowy tryb życia, aktywny, rodzinny wypoczynek.

2. Organizator imprezy.

Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa

– adres: ul. Rejonowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski
– tel. kont. Andrzej Matus 888-601-633, Marek Troc 500-637-278
Strona internetowa: www.bir.org.pl
e-mail: birowerowa@gmail.com

3. Termin i miejsce imprezy:

14 czerwca 2015 r., godz. 11.00,
start i meta: Park przy Amfiteatrze Miejskim, ul. Poniatowskiego w Bielsku Podlaskim
Przejazd odbędzie się min. ulicami: Mickiewicza, Ekologiczą, Warzywną, Chmielną, Batorego, Poniatowskiego

4. Warunki uczestnictwa.

Impreza ma charakter otwarty. Uczestniczyć w niej może osoba spełniająca następujące warunki:

– dokona zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.protimer.pl/bio/134/iv-tour-de-bielsk, osobiście przed imprezą lub w dniu imprezy (min. na 20 minut prze startem) do Organizatorów (dane kontaktowe w pkt. 2)
– opłaci opłatę startową w wysokości 10,00 zł (nie dotyczy uczestników przejazdu rodzinnego).

Opłatę startową należy dokonać na konto Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa, numer konta: 87 2030 0045 1110 0000 0316 1030 BGŻ S. A., (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz datę urodzenia)

– złoży oświadczenie następującej treści:

„Organizatorzy i wszystkie osoby z nimi współpracujący nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, które wyrządzę. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w imprezie. Zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu i moje zgłoszenie jest zgodnie z prawdą.”

Start uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Dzieci poniżej 10 roku życia mogą wziąć udział w przejazdach jedynie pod bezpośrednią opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

5. Program

godz. 9.00 – 10.40 przyjmowanie zgłoszeń od uczestników, wydawanie numerów startowych
godz. 10.50 – ustawianie uczestników na starcie,
godz. 11.00 – start wyścigu oraz przejazdu rodzinnego,
godz. 12.00 – przyjazd na metę uczestników przejazdu rodzinnego

godz. 12.30 – przyjazd na metę pierwszych uczestników Maratonu MTB

godz. 13.30 – dekoracja zwycięzców,

godz. 14.00 – losowanie nagród wśród uczestników.

Jest to program o charakterze ramowym i możliwe są jego modyfikacje.

6. Dystanse.

– Przejazd rodzinny: ok. 10 km, ulicami Bielska Podlaskiego oraz poza granicami miasta Bielsk Podlaski (w tym drogami polnymi)
– Maraton MTB: 42 km, początek ulicami Bielska Podlaskiego, następnie drogami i ścieżkami wśród pól uprawnych, łąk i lasów w okolicy Bielska Podlaskiego.

7. Pomiar czasu.

Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów.

8. Przejazd rodzinny i Maraton MTB.

Start do obu dystansów we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego. Uczestnicy Maratonu MTB na starcie zajmą miejsce przed uczestnikami przejazdu rodzinnego.

Przejazd rodzinny będzie się odbywał na zasadach przejazdu rekreacyjnego, wyłączonego ze sportowej rywalizacji. Organizatorzy nie przewidują prowadzenia klasyfikacji sportowej dla przejazdu rodzinnego.

Maraton MTB będzie miał charakter rywalizacji sportowej. Organizatorzy przewidują prowadzenie klasyfikacji sportowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Trasa przejazdu rodzinnego będzie oznakowana i zabezpieczona przez organizatora i służby porządkowe. Będzie też podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową imprezy najpóźniej na dzień przed imprezą.

Trasa Maratonu MTB będzie oznakowana i zabezpieczona przez organizatora i służby porządkowe i przebiegać drogami i ścieżkami polnymi i leśnymi, w tym również w obszarze leśnym zamkniętym dla ruchu. Uczestnicy mają obowiązek trzymać się wyznaczonej trasy przejazdu i nie zbaczać z niej.

Organizatorzy ustalają limit czasowy na przejazd dystansu 42 km na 3 godz. Uczestnicy, którzy nie pokonają trasy w wyznaczonym limicie czasu będą proszeni o opuszczenie trasy lub kontynuowanie jazdy poza ramami imprezy.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników, sędziów, organizatorów.

9. Świadczenia dla uczestników.

W ramach startu uczestnik ma prawo do:
– pakietu startowego,
– przejazdu oznakowaną trasą,
– elektronicznego pomiaru czasu za pomocą chipa,
– sms-a na komórkę z informacją o czasie przejazdu oraz miejscu w klasyfikacji open,
– zwrotnego numeru startowego,
– uczestnictwa w losowaniu nagród i pamiątek z puli dla wszystkich uczestników,
– korzystania z bufetów na trasie oraz na mecie.

10. Klasyfikacje:

Na dystansie 42 km prowadzone będą klasyfikacje:

OPEN – wszyscy uczestnicy

Mężczyzn i Kobiet:

  • K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 1986 i młodsi)
  • K-30, M-30 (rocznik 1976-1985)
  • K-40, M-40 (rocznik 1966-1975)
  • K-50, M-50 (rocznik 1956 – 1965)
  • K-60, M-60 (rocznik 1955 i starsi)

B-K i B-M – Najszybszy Bielszczanin i Bielszczanka (mieszkańców Bielska Podlaskiego).

W każdej klasyfikacji nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia dodatkowych kategorii w klasyfikacji w zależności od ilości startujących osób oraz ilości zgromadzonych nagród rzeczowych.

Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dla najmłodszego i najstarszego uczestnika imprezy, który samodzielnie na rowerze dotrze do mety oraz najliczniejszej rodzinnej drużyny rowerowej.

11. Ruch drogowy.

– Impreza będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
– Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
– Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

12. Ochrona środowiska naturalnego.

Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy przejazdu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie przejazdu.

13. Informacje dodatkowe.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas imprezy.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
– Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.

– Regulamin będzie ogólnodostępny w internecie, pod adresem 4aBike, ul. Rejonowa 4, Bielsk Podlaski oraz w dniu imprezy w biurze zawodów przy stoliku Organizatorów,
– Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
– Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
– Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Uczestnik poprzez start akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Bez nazwy-2

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s